Loading...

Ytvn

Bao giờ nông sản Việt mới hết phải “giải cứu”?

6:30 - 30 Tháng Mười, 2019

Một lần nữa, câu chuyện “giải cứu” nông sản lại được nhắc đến như một điệp khúc “đến hẹn, lại lên”. Yếu ở khâu chế biến và tổ chức thị trường là hai vấn đề căn cốt của nông sản Việt hiện nay.