Loading...

Ytvn

Bất cập trong sử dụng mã vùng trồng nông sản

9:13 - 29 Tháng Chín, 2020

Thời gian gần đây, một số mã vùng trồng và mã xưởng đóng gói nông sản đã bị hải quan Trung Quốc tạm ngưng xuất khẩu do vi phạm quy định về truy xuất mã vùng trồng

(Nguồn VTV1)

Bình Luận