Loading...

Ytvn

Công nghệ sẽ là xu thế của sự phát triển nông nghiệp

19:48 - 18 Tháng Mười Một, 2018

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ khắp 5 châu, ngành nông nghiệp cũng không nằm ngoài xu thế đó, việc sử dụng công nghệ sẽ giúp người nông dân dễ dàng canh tác, chăn nuôi và làm giàu.

Bình Luận