Loading...

Ytvn

Đề xuất thay đổi phương thức điều hành xuất khẩu gạo

15:20 - 17 Tháng Tư, 2020

Đề xuất thay đổi phương thức điều hành xuất khẩu gạo để đảm bảo tính minh bạch và an ninh lương thực.

Nguồn: VTV1

 

Bình Luận