Loading...

Ytvn

Diễn đàn nông nghiệp

Làm sao để ngăn chặn gia súc nhiễm bệnh?
0 trả lời

Gần đây đang bùng phát dịch bệnh ? Làm sao để chăm sóc tốt cho vật nuôi?

Thực phẩm tốt cho vật nuôi?
0 trả lời

Nên chọn sản phẩm như thế nào, xuất xứ từ đâu thì tốt cho vật nuôi?

Thời tiết như thế nào sẽ trúng vụ?
1 trả lời

Dù việc săn bắt cá voi từng được coi là một phần của văn hóa ẩm thực Nhật Bản nhưng ngành này khó tiếp tục tồn tại ngay cả khi hoạt động đánh bắt cá voi thương mại được nối lại.

Diện tích rừng nước ta là bao nhiêu?
1 trả lời

Kết quả xác thực cho thấy tính đến hết năm 2016, cả nước có 14.377.682ha rừng. Trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Nếu tính so với tổng diện tích tự nhiên toàn quốc là 33.095.250ha thì hiện nay tỷ lệ độ che phủ là 41,19%.

Làm sao để trồng dưa hấu to hơn?
1 trả lời

Chào mọi người, cho mình hỏi làm cách nào để có thể trồng được dưa hấu chất lượn hơn, ít hạt, ngọt cơm hơn ạ?

Tham gia diễn đàn

Trả lời mới nhất

Thời tiết như thế nào sẽ trúng vụ?
1 trả lời

Dù việc săn bắt cá voi từng được coi là một phần của văn hóa ẩm thực Nhật Bản nhưng ngành này khó tiếp tục tồn tại ngay cả khi hoạt động đánh bắt cá voi thương mại được nối lại.

Diện tích rừng nước ta là bao nhiêu?
1 trả lời

Kết quả xác thực cho thấy tính đến hết năm 2016, cả nước có 14.377.682ha rừng. Trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Nếu tính so với tổng diện tích tự nhiên toàn quốc là 33.095.250ha thì hiện nay tỷ lệ độ che phủ là 41,19%.

Làm sao để trồng dưa hấu to hơn?
1 trả lời

Chào mọi người, cho mình hỏi làm cách nào để có thể trồng được dưa hấu chất lượn hơn, ít hạt, ngọt cơm hơn ạ?

Trồng trọt

Xem Tất Cả

Làm sao để trồng dưa hấu to hơn?
1 trả lời

Chào mọi người, cho mình hỏi làm cách nào để có thể trồng được dưa hấu chất lượn hơn, ít hạt, ngọt cơm hơn ạ?

Chăn nuôi

Xem Tất Cả

Làm sao để ngăn chặn gia súc nhiễm bệnh?
0 trả lời

Gần đây đang bùng phát dịch bệnh ? Làm sao để chăm sóc tốt cho vật nuôi?

Thực phẩm tốt cho vật nuôi?
0 trả lời

Nên chọn sản phẩm như thế nào, xuất xứ từ đâu thì tốt cho vật nuôi?

Đánh bắt

Xem Tất Cả

Thời tiết như thế nào sẽ trúng vụ?
1 trả lời

Dù việc săn bắt cá voi từng được coi là một phần của văn hóa ẩm thực Nhật Bản nhưng ngành này khó tiếp tục tồn tại ngay cả khi hoạt động đánh bắt cá voi thương mại được nối lại.

Lâm nghiệp

Xem Tất Cả

Diện tích rừng nước ta là bao nhiêu?
1 trả lời

Kết quả xác thực cho thấy tính đến hết năm 2016, cả nước có 14.377.682ha rừng. Trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Nếu tính so với tổng diện tích tự nhiên toàn quốc là 33.095.250ha thì hiện nay tỷ lệ độ che phủ là 41,19%.

Doanh nghiệp

Xem Tất Cả

Thị trường

Xem Tất Cả