Loading...

Ytvn

Hiệu quả kinh tế cao nhờ ươm giống rau màu trong nhà lưới

6:30 - 8 Tháng Mười, 2019

Hơn 15 năm qua, cơ sở ươm cây giống Út Nay của gia đình ông Nhanh tạo được uy tín, cung cấp giống cây rau màu cho người dân trong và ngoài tỉnh.