Loading...

Ytvn

Hiệu quả tích cực từ mô hình xen canh dưa lưới ở Trà Vinh

12:11 - 20 Tháng Bảy, 2020

Xen canh cây màu với cây dưa lưới mang lại hiệu quả tích cực đang được nhân rộng…

                                                                                                       (Nguồn VTV NEWS)

 

 

 

 

 

Bình Luận