Loading...

Ytvn

Hỗ trợ phát triển cho ngành nghề nông thôn

9:57 - 27 Tháng Mười Một, 2020

Thị trường cho các sản phẩm ngành nghề nông thôn trên toàn cầu cũng rất rộng mở, ví dụ thị trường mặt hàng gốm sứ để bàn trị giá gần 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm; thị trường cho các sản phẩm mây – tre – lá lên đến hơn 40 tỷ đô la…

(VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH)

Bình Luận

Bình Luận

Để lại bình luận