Loading...

Ytvn

Diện tích rừng nước ta là bao nhiêu?

13:56 - 3 Tháng Một, 2019

Kết quả xác thực cho thấy tính đến hết năm 2016, cả nước có 14.377.682ha rừng. Trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Nếu tính so với tổng diện tích tự nhiên toàn quốc là 33.095.250ha thì hiện nay tỷ lệ độ che phủ là 41,19%.

Bình Luận

Bình Luận

Có 1 câu trả lời về câu hỏi “Diện tích rừng nước ta là bao nhiêu?”

Để lại bình luận