Loading...

Ytvn

Hướng tới Hợp Tác xã quy mô lớn, chế biến sâu

6:00 - 24 Tháng Mười Một, 2020

Hướng tới Hợp Tác xã quy mô lớn, chế biến sâu, Hợp Tác xã kiểu mới được Canada hỗ trợ thông qua tổ chức Socodevi, với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh của các Hợp Tác xã, cải thiện sinh kế cho cả nam và nữ nông dân một cách bình đẳng và bền vững…

(Nguồn VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH)

Bình Luận