Loading...

Ytvn

Khóc ròng khi 1 tấn rau không mua được 3 kg thịt

7:05 - 22 Tháng Một, 2020

Tại thủ phủ rau vụ Đông lớn nhất Miền Bắc - tỉnh Hải Dương, rau có giá 500 đồng/1 kg rau nhưng bán không ai mua, cho không ai lấy. Muốn mua 1 kg thịt lợn, người dân phải bán 2 tạ rau bắp cải.