Loading...

Ytvn

Lá chuối bảo vệ môi trường nhưng có thay được túi nilon?

10:21 - 3 Tháng Năm, 2019

Lá chuối thường được sử dụng làm đồ trang trí, gói thực phẩm. Tín hiệu đáng mừng là thời gian gần đây, ý thức của người dân và các doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển sản dung lá chuối nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Lá chuối bảo vệ môi trường nhưng có thay được túi nilon?

Lá chuối bảo vệ môi trường nhưng có thay được túi nilon?Lá chuối bảo vệ môi trường.Lá chuối bảo quản thực phẩm tươi ngon.Hãy chung tay bảo vệ môi trường bằng việc nhỏ.Hãy sử dụng lá chuối!

Người đăng: Agrinews.vn – Mạng Nông Nghiệp vào Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

 

Bình Luận