Loading...

Ytvn

Nhật Bản: Nông sản gặp khó khăn – Hàn Quốc: Vẫn gia tăng xuất khẩu

9:31 - 7 Tháng Chín, 2020

Trong khi tại Nhật Bản tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn trong dịch Covid-19, thách thức đặt ta cho nhà chức trách tại Nhật Bản là công tác hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Còn tại Hàn Quốc do chủ động tìm kiếm thị trường mới, xác định mặt hàng chủ lực tại từng khu vực, quốc gia nên vẫn gia tăng xuất khẩu.

(Nguồn VTV NEWS)

Bình Luận