Loading...

Ytvn

Nhiều cơ hội cho nông sản chế biến

7:00 - 8 Tháng Một, 2020

Năm 2020, lĩnh vực chế biến với giá trị gia tăng cao được kỳ vọng nhất khi nhu cầu tiêu thụ nông sản chế biến trên thế giới đạt tới 1.000 - 1.500 tỷ USD/năm.