Loading...

Ytvn

Những khó khăn để tiêu thụ nông sản ở thị trường nội địa

11:53 - 9 Tháng Chín, 2020

Những khó khăn về con đường đưa nông sản vào siêu thị, lợi nhuận cao từ xuất khẩu, hệ thống cơ sở hạ tầng, các khâu trung gian làm giá nông sản đội lên cao …Trước khó khăn khi dịch Covid-19 lan rộng dẫn đến xuất khẩu bị gián đoạn thì yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng thị trường nội địa thành thị trường trọng điểm tiêu thụ nông sản…

(Nguồn NHÀ NÔNG 24H)

Bình Luận