Loading...

Ytvn

Từ khóa: "chuyển đổi số trông nông nghiệp"

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Gia tăng năng suất, giá trị nông sản

Là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực, dù giữ vị thế cao về sản lượng và xuất khẩu, lúa gạo Việt Nam chỉ đứng thứ 15 về năng suất trên mỗi hécta, đạt chưa tới 50% của Top 1. Điều này cho thấy hiệu suất của việc trồng trọt, canh tác vẫn hạn chế, còn nhiều khoảng trần để cải thiện. Do đó, việc áp dụng chuyển đổi số và công nghệ sẽ gia tăng năng suất cũng như giá trị nông sản.

Xem thêm