Loading...

Ytvn

Từ khóa: "Phân bón Lâm Thao"

Khôi phục khoai tây đông nhờ phân bón Lâm Thao

Vụ đông tại các tỉnh phía Bắc, nhiều nơi bỏ đất trống vì hiệu quả kinh tế không cao. Các cây trồng vụ đông từng nổi tiếng như ngô, đậu tương và nhất là khoai tây lại đang bị lép vế bởi công lao động ngày càng cao mà hiệu quả của suất đầu tư cho cây trồng ngày càng thấp.

Xem thêm