Loading...

Ytvn

Từ khóa: "start up nông nghiệp"

Khởi nghiệp từ những sản phẩm nông nghiệp

Hiện nay phong trào khởi nghiệp từ những sản phẩm nông nghiệp đang lan tỏa, đặc biệt là ở các bạn trẻ. Từ những sản phẩm nông nghiệp thô, giá trị thấp, các bạn đã nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Xem thêm