Loading...

Ytvn

Thủy sản

Thủy sản

Sơn La: Diễn đàn “Phát triển nuôi cá lồng hiệu quả cao, bền vững trên sông và hồ chứa vùng Trung du miền núi phía Bắc”

Ông Kim Văn Tiêu – Chuyên viên cao cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Bà Cầm Thị Phong – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La; Ông Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai đồng chủ trì Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn, ngoài […]

Tin Nóng