Loading...

Ytvn

Trung Quốc xây thủy điện như nấm

7:00 - 24 Tháng Ba, 2020

Trung Quốc xây thủy điện như nấm, trong đó có Cảnh Hồng nằm ở thượng lưu sông Mekong, chặn 40 tỷ m3 nước, gây ra dòng chảy thấp bất thường của sông Mekong. Việc sông Mekong cạn nước khiến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam hạn mặn khinh hoàng.