Loading...

Ytvn

UAG Map muốn giải quyết bài toán đầu ra và việc làm nông nghiệp

10:49 - 15 Tháng Một, 2019

UAG Map là ứng dụng của Công ty cổ phần UAG Map với tâm huyết giúp đỡ bà con nông dân trong việc giải bài toán tiêu thụ nông sản và tìm kiếm việc làm trong nông nghiệp.

Bình Luận

Bài xem nhiều nhất