Loading...

Ytvn

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất hoa

19:00 - 21 Tháng Một, 2020

Ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong sản xuất các loại hoa thương phẩm để đưa ra thị trường và chuyển giao khoa học kỹ thuật các loại hoa cho nông dân đây là hướng đi đang được triển khai tại nhiều địa phương.