Loading...

Ytvn

Ứng dụng điện thoại thông minh tưới phun cho cây trồng

15:41 - 4 Tháng Năm, 2020

Anh Trần Việt Trường ở ấp Tân Hòa C, xã Tân An (TX. Tân Châu - An Giang) đã ứng dụng thành công việc kết nối chiếc điện thoại thông minh với hệ thống tưới phun cho cây trồng.

Anh Trường điều khiển hệ thống tưới phun bằng điện thoại thông minh.

Với kinh nghiệm trồng nhãn Ido 03 năm tại Đồng Tháp, quá trình chăm sóc cây nhãn giúp anh Trường tích lũy nhiều kiến thức nhưng anh nhận thấy việc tưới nước thủ công tốn nhiều chi phí nên hiệu quả kinh tế không cao.